Fler möjligheter,
färre begränsningar

Politiska frågor

Om mig

Jag är en samhällsengagerad bonde som vill att vi ska skapa fler möjligheter och mindre begränsningar.

Jag är gift med Viveka som är barnträdgårdslärare och vi har tre barn i åldrarna 22,19 och 12 år.

Jag har arbetat som jordbrukare och mjölkproducent sen 1995. Jag har under hela den tiden också varit aktiv i jordbrukarnas intressebevakning på olika nivåer. Lokalt och regionalt i producentförbundet ÖSP. Idag är jag vice ordförande i förbundsstyrelsen. På det nationella planet har jag fungerat som styrelsemedlem i avelsandelslaget Faba och informationsteknologibolaget Mtech. För tillfället är jag vice ordförande i SLC:s fullmäktige och ordförande för SLC:s mjölksamarbetsgrupp. Jag är även medlem i MTK:s mjölkutskott. Även på nordisk nivå har jag haft olika förtroendeuppdrag i VikingGenetics. I senast kommunalval blev jag invald i Pedersöre kommunfullmäktige. Jag är ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp, kommunstyrelsemedlem samt vice ordförande i planläggningssektionen.

Riksdagsvalet 2019

Jag ställer upp som kandidat i riksdagsvalet 2019 för att jag vill vara med och förändra samhället i en gynnsam riktning. För att vi ska kunna utveckla samhället behövs företagande och innovationer. Företagande skapar arbetsplatser och skatteinkomster. Skatterna behövs för att ta hand om de svagaste i samhället, och för att upprätthålla och utveckla vår gemensamma offentliga service.  Jag vill göra det möjligt för människor att verka och leva på landsbygden. För att det ska vara möjligt måste vi ha infrastruktur och service även på landsbygden.

Kontakt

Niclas Sjöskog
040 551 0087
niclas.sjoskog@agrolink.fi

Postadress:
Sexsjövägen 11
68940 Lillby
FINLAND

Följ mig: